Vhodnosť

Rozdiely medzi fyziológiou a kineziológiou cvičenia


Niektoré kineziologické stupne získavajú vyšší stupeň fyzickej terapie.

Jupiterimages / Creatas / Getty Images

Ak chcete zmeniť svoju lásku k fitnes na kariéru, vysoké školy a univerzity ponúkajú množstvo veľkých spoločností v oblasti cvičenia. V závislosti od školy patria medzi možné študijné odbory fyziológia cvičenia, kineziológia a pohybová veda. Cvičebná fyziológia a kineziológia, hoci sú navzájom prepojené, nie sú úplne rovnaké. Kineziológia je široká disciplína, ktorá zahŕňa mnoho ďalších súvisiacich predmetov vrátane fyziológie cvičenia.

Základy kineziológie

Americká asociácia kineziológie (AKA) definuje kineziológiu ako akademický predmet, ktorý skúma pohyb a jeho účinky na „zdravie, spoločnosť a kvalitu života“. Univerzita Michiganská univerzita v Kinezii to stručne definuje ako „Štúdium ľudského pohybu“. Podľa AKA patrí kineziológia medzi najrýchlejšie rastúce akademické odbory. K dispozícii sú vysokoškolské a postgraduálne diplomy vrátane doktorátov.

Kineziologické špecializácie

Kineziológia je interdisciplinárna a zahŕňa triedy v mnohých špecializáciách. Niektoré z nich, ako napríklad biomechanika a sociokultúrne základy športu, tvoria teoretické základy tohto veľkého. Iné, ako napríklad atletický výcvik, telesná výchova a športová medicína, zdôrazňujú praktické aplikácie. Cvičebná fyziológia je iba jednou z mnohých disciplín pod záštitou kineziológie, ktorá zahŕňa aj manažment športu a prípravu učiteľov telesnej výchovy. Študenti zvyčajne študujú všetky hlavné oblasti v typickom vysokoškolskom štúdiu. Niektoré vysokoškolské školy však ponúkajú špecializované špecializácie - napríklad na atletický výcvik alebo fyziológiu cvičenia.

Definícia fyziológie cvičenia

Podľa definície AKA je cvičebná fyziológia jednou z vetiev širšej disciplíny zvanej kineziológia. Americká spoločnosť cvičebných fyziológov ASEP poskytuje podrobnú definíciu. Cvičebná fyziológia je štúdium fyziologického základu pohybu a vykonávania liečby na zlepšenie a udržanie zdravia a kondície a na uľahčenie rehabilitácie pri zraneniach a chorobách. Dôraz tejto definície je na aplikácie fyziológie na praktické účely. Vzorky tried v bakalárskom odbore zahŕňajú anatómiu a fyziológiu, testovanie záťaže a silu a kondicionovanie.

Cvičenie fyziológov

Podľa ASEP je fyzioterapeut zdravotníckym pracovníkom, ktorý úspešne absolvoval certifikačnú skúšku fyzioterapie od ASEP alebo má titul v odbore. Certifikovaný cvičebný fyziológ je kvalifikovaný napríklad na vedeckú skúšku fyzickej zdatnosti osoby a na navrhovanie prispôsobeného cvičebného režimu. Cvičební fyziológovia pracujú pre nemocnice, vysoké školy, vojenské, obchodné wellness programy, fitnes kluby a atletické programy. Konkurencia v oblasti pracovných miest je však nadšená. Americký úrad pre štatistiku práce predpovedá 9-percentný rast povolania v rokoch 2012 až 2022 v porovnaní s 11-percentným podielom všetkých pracovných miest.

Ďalšie kariéry kineziológie

Absolventi kineziológie môžu vykonávať približne 30 rôznych zamestnaní, nielen cvičiť fyziológiu. V závislosti na vašich záujmoch sú možné pracovné miesta u majstra kineziologie: vodársky riaditeľ, atletický biomechanik, školský tréner, atletický tréner, osobný tréner a športový novinár. Mnoho súvisiacich kariér si vyžaduje ďalšie štúdium a licenciu - napríklad lekár, chiropraktik, respiračný terapeut a registrovaná zdravotná sestra. Vyhliadky v zamestnaní sa líšia v závislosti od výberu kariéry, ale BLS predpovedá 13% rast fitnes trénerov v rokoch 2012 až 2022 a 21% nárast atletických trénerov.

Zdroje (5)

Foto Kredity

  • Jupiterimages / Creatas / Getty Images