Výživa

Najpresnejší spôsob, ako zistiť, koľko kalórií môžete jesť


Svoje potreby kalórií môžete vypočítať mnohými spôsobmi.

Obrázky George Doyle / Stockbyte / Getty

Váš bazálny metabolizmus alebo BMR je počet kalórií, ktoré vaše telo spaľuje každý deň, a to aj prostredníctvom procesov, ako je funkcia orgánov. Stanovenie vašich celkových potrieb kalórií zahŕňa výpočet buď bazálnej rýchlosti metabolizmu alebo pokojovej rýchlosti metabolizmu, ktoré sú podobné, a vynásobenie rýchlosti faktorom aktivity, ktorý berie do úvahy priemernú fyzickú aktivitu každého dňa.

Harris-Benediktova rovnica

Harris-Benediktova rovnica, ktorá bola vynájdená v roku 1919, používa na stanovenie základnej metabolickej rýchlosti hmotnosť v kilogramoch, výšku v centimetroch a vek v rokoch a vynásobí ich vopred stanovenými konštantami. Faktory aktivity sa pohybujú od malého po žiadne cvičenie po veľmi ťažké cvičenie. V roku 1984 bola Harris-Benediktova rovnica revidovaná, aby bola presnejšia. K dispozícii je veľa online kalkulačiek Harris-Benedict.

Mifflin-St. Joerova rovnica

V roku 1990 sa na scéne objavila nová rovnica na výpočet bazálnej rýchlosti metabolizmu presnejšia ako Harris-Benedikt. Mnoho online kalkulačiek Mifflin St. Joer je dostupných na uľahčenie tohto výpočtu. Namiesto výpočtu bazálnej rýchlosti metabolizmu táto rovnica počíta pokojovú rýchlosť metabolizmu, ktorá sa vynásobí faktorom aktivity na základe frekvencie a intenzity cvičenia.

Lean Body Mass Formulas

Prvé dve receptúry berú do úvahy iba telesnú hmotnosť, nie chudú telesnú hmotu alebo svalovú hmotu, čo je podľa dôkazov skutočne najlepším prediktorom pokojovej alebo bazálnej metabolickej rýchlosti. Hodnoty štíhlej telesnej hmotnosti využívajú dve rovnice: vzorec Katch-McArdle a vzorec Cunningham. Hlavnou nevýhodou týchto formulácií je obtiažnosť získať percento chudej hmoty tela, ktoré musí urobiť vyškolený odborník.

Jednoduchá metóda

Zdravotné stredisko University of Maryland vysvetľuje veľmi jednoduchý spôsob, ako zhruba odhadnúť vaše potreby kalórií. To nie je také presné ako vyššie uvedené rovnice, ale pre rýchle odhady je to oveľa jednoduchšie. Pre mierne aktívneho muža vynásobte svoju váhu v librách 15 a pre neaktívneho muža vynásobte svoju váhu v librách o 13. Pre mierne aktívnu ženu vynásobte svoju hmotnosť v librách o 12 a pre neaktívnu ženu vynásobte svoju hmotnosť v librách. o 10.

Zdroje (4)