Vhodnosť

Aktívne Vs. Pasívny rozsah pohybu


Statické rozťahovanie môže zlepšiť tak aktívne, ako aj pasívne ROM.

Comstock / Comstock / Getty Images

Rozsah pohybu v kĺboch ​​môže ovplyvniť kvalitu vášho života. Rozsah pohybu je množstvo pohybu, ktoré máte pri každom kĺbe. Súvisí to s flexibilitou a je dôležitou súčasťou cvičebného programu. Pochopenie aktívnych aj pasívnych rozsahov pohybu a ich dôležitosť vám môže pomôcť zlepšiť vašu flexibilitu a výkon.

Porovnať aktívny verzus pasívny

Váš aktívny a pasívny rozsah pohybu sa môže veľmi líšiť nielen od seba, ale aj od samotných kĺbov. Aktívny rozsah pohybu znamená, že pohybujete spojom cez jeho rozsah pohybu alebo ROM. Pasívny rozsah pohybu zahŕňa niekoho iného, ​​kto pre vás pohybuje kĺbom. Kedykoľvek pohybujete svojím telom, používate aktívnu ROM. Príkladom pasívnej ROM je, keď lekár testuje kĺb, napríklad rameno, a pohybuje ho za vás bez vašej pomoci.

Oceňujte dôležitosť každého z nich

Aktívna ROM je to, s čím každodenne pracujete a je to typ ROM, ktorý sa týka väčšiny ľudí. Ak máte obmedzený počet aktívnych ROM, môžete mať problémy napríklad so zdvihnutím paží pri cvičení alebo odkladaní potravín. Mohlo by to tiež obmedziť výkon počas športových aktivít, a tým zvýšiť pravdepodobnosť zranenia. Pasívna ROM sa však netýka všetkých. Je to dôležité, ak máte dlhodobú alebo trvalú zmenu tela, napríklad ak ste na invalidnom vozíku. Možno nebudete schopní pohnúť kĺbmi, ale to, že vám to urobí zdravotná sestra alebo terapeut, pomáha udržiavať ROM a môže zmierňovať bolesť alebo dysfunkciu. Používa sa tiež na fyzickú terapiu, ak máte zranenie.

Vylepšite svoju ROM

Aktívne a pasívne ROM je možné vylepšiť pomocou protahovacích a dokonca posilňovacích cvičení. Dynamické úseky, ako sú kruhy ramien, alebo ťahanie jedného kolena po jednom k ​​hrudníku v stojacej polohe, získavajú silu a flexibilitu. Je dobré sa zahriať pred športovým vystúpením alebo cvičením. Statické úseky, na ktorých držíte úsek, môžu zlepšiť tak aktívne, ako aj pasívne ROM. Jedná sa o úseky, ktoré robíte po tréningu, keď sa vaše svaly zahrejú. Podľa vedeckých pracovníkov z School of Health Sciences, University of Sunderland, Veľká Británia, ktorí publikovali štúdiu v „British Journal of Sports Medicine“, môže držanie úseku 15 sekúnd alebo dlhšie preukázať väčšie zlepšenie vašej aktívnej ROM ako kratšie oblasti.

Zvážte faktory ovplyvňujúce ROM

Existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť aktívne aj pasívne ROM. Váš životný štýl je hlavným prispievajúcim faktorom. Ak sedíte alebo vykonávate opakujúce sa úlohy po celý deň, môžete mať obmedzenú ROM. Poranenie alebo chronický stav, ako je artritída, by mohli ovplyvniť tak aktívne, ako aj pasívne ROM. Veľkosť vášho tela môže tiež obmedziť ROM. Ak máte nadváhu, nadmerná pokožka a tuk môžu brániť vášmu pohybu. Keď schudnete, všimnete si, že sa zlepšuje aktívna aj pasívna ROM.