Vhodnosť

Činnosti, ktoré ovplyvňujú váš srdcový rytmus


Sledovanie pulzu vedie k intenzite cvičenia.

Duncan Smith / Photodisc / Getty Images

Vaše srdce bije dodávať krv a kyslík do pracovných tkanív tela. Ako rýchlo vaše srdce bije, závisí od intenzity práce vášho tela. Čím ťažšie budete pracovať, tým rýchlejšie vaše srdce bije. Rôzne typy aktivít vyvolávajú rôzne srdcové frekvencie. Pochopenie toho, čo je typické za rôznych podmienok, vám pomôže vedieť, kedy robíte priveľa, keď maximalizujete výhody pre vaše srdce a kedy je čas pracovať tvrdšie.

Pridajte nejaké aerobik

Aeróbne aktivity, ako je chôdza, beh, jazda na bicykli a plávanie, výrazne zvýšia srdcový rytmus. To, ako vysoko idú nad úroveň odpočinku, závisí predovšetkým od toho, ako tvrdo pracujete. Čím intenzívnejšia aktivita, tým vyššia je srdcová frekvencia. Činnosti, ktoré si vyžadujú použitie horných a dolných svalov tela, spôsobia vyššiu srdcovú frekvenciu. Napríklad plávanie by zvýšilo vašu srdcovú frekvenciu viac ako šliapanie na ležiace bicykel. Činnosti vykonávané v stoji oproti sedeniu alebo ľahnutiu budú tiež viesť k vyššej srdcovej frekvencii.

Začiatočníci začnú brať srdce, keď prvýkrát začnete s cvičebným programom, vaša srdcová frekvencia sa môže rýchlo zvýšiť a zostať vysoká, keď ste aktívny. Postupom času, keď pravidelne cvičíte, sa váš srdcový rytmus prispôsobí stresu a nebude ho potrebné mnohokrát biť, aby sa udržal potrebný prísun krvi. Výsledkom bude, že srdcová frekvencia nebude počas tréningu taká vysoká, ak nezvýšite intenzitu.

Stúpajte silovým tréningom

Silový tréning tiež zvyšuje váš srdcový rytmus. Väčšie svaly spôsobia väčšie zvýšenie srdcovej frekvencie ako menšie. Čím ťažšia je váha, tým vyššia je srdcová frekvencia. Cvičiaci by mali byť upozornení, aby zadržiavanie dychu pri zdvíhaní hmotnosti, známe ako manéver Valsalvy, spôsobilo výrazné zvýšenie srdcovej frekvencie a mohlo by byť potenciálne nebezpečné. Výdych pri zdvíhaní hmotnosti toto riziko zníži.

Zvýšte svoju aktivitu

Okrem vášho cvičebného programu spôsobujú bežné denné fyzické činnosti tiež zvýšený srdcový rytmus. Zvyčajne zistíte, že vaša srdcová frekvencia je najnižšia, keď ležíte spať. Akýkoľvek ďalší pohyb vyžaduje vyšší prietok krvi do pracovných svalov a spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie. Postavenie sa, chodenie do kuchyne, jedenie, šplhanie po schodoch, tlieskanie a dokonca aj smiech spôsobia zvýšenie srdcovej frekvencie nad pokojovú úroveň. Rovnako ako pri cvičení, čím intenzívnejšie sú vaše fyzické aktivity, tým vyššia bude vaša srdcová frekvencia.

Zvážte ďalšie faktory

Zatiaľ čo zvýšená srdcová frekvencia je pri fyzickej aktivite normálna, existuje niekoľko ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť mieru zmeny srdcovej frekvencie. Niektoré lieky môžu zvýšiť alebo znížiť reakciu srdcového rytmu. Napríklad antihistaminiká spôsobia zvýšenú srdcovú frekvenciu, zatiaľ čo betablokátory sú navrhnuté tak, aby udržali nízku srdcovú frekvenciu. Konzumácia kofeínu spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie. V teplejším dni môže byť vaša srdcová frekvencia vyššia ako v chladnejšom dni, pretože vaše telo musí pracovať, aby udržalo nízku teplotu tela. Napriek týmto faktorom môže byť monitorovanie srdcového rytmu a určenie toho, čo je pre vás pri rôznych činnostiach „normálne“, pri navrhovaní cvičebného programu stále užitočným sprievodcom. Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom a kvalifikovaným fitnes profesionálom.