Vhodnosť

Eliptické trenažéry a hustota kostí


Eliptickí tréneri sami nezvyšujú hustotu kostí.

Siri Stafford / Digital Vision / Getty Images

Cvičenie je dobré pre vaše kosti, ale nie všetky cvičenia zlepšujú pevnosť kostí. Ak je vaším cieľom zlepšenie kostnej minerálnej denzity a vybudovanie silnejších kostí, musia byť splnené určité kritériá. Cvičenie musí zvýšiť silu na kosti a prekvapiť váš kostrový systém. Eliptické trenažéry poskytujú aerobnú aktivitu bez nárazu a nosenia na váhe s menším namáhaním kĺbov ako pri behu. Môžu zlepšiť rovnováhu, koordináciu, svalovú vytrvalosť a aeróbnu kapacitu, ale potom, čo ste už nejaký čas používali eliptický stroj, nebude to mať veľký vplyv na hustotu kostí.

Nové a odlišné výzvy

Kosť reaguje na novú alebo inú aktivitu pridaním viac kostného minerálu. Akonáhle je dostatočne silný na to, aby zvládol túto aktivitu, prestane zvyšovať svoju hustotu. Ak chcete pokračovať v budovaní silnejších kostí, musíte aj naďalej čeliť svojmu kostrovému systému silnejším a rôznym zaťažením. Všeobecne platí, že keď prvýkrát začnete robiť opakujúcu sa aeróbnu aktivitu, ako je chôdza alebo používanie eliptického trenažéra, uvidíte zvýšenie hustoty kostí. Ale po niekoľkých týždňoch pravidelného vykonávania rovnakého pohybu sa vaše kosti prestanú prispôsobovať. Akýkoľvek cvičebný program by mal napriek tomu obsahovať určitú formu aeróbneho kondicionovania, aby sa zlepšilo vaše kardiovaskulárne zdravie, rovnováha a neuromuskulárna kontrola. Aeróbne cvičenia zamerané na nosenie, ako sú chôdza, beh, stúpanie po schodoch a eliptické trenažéry, sú vhodnou voľbou pre dobre zaoblený program na zdravé kosti.

Dopad je dobrý pre vašu kostru

Ak chcete spomaliť úbytok kostnej hmoty a stimulovať tvorbu nového kostného tkaniva, prekvapte svoju kostru. Dopad prekvapí vaše kosti a stimuluje rast. Keď dôjde k nárazu na kost, bunky vnímajú ďalšiu stimuláciu a zvyšujú hustotu kostí. Dopad by mal mať krátke trvanie a potom by mal nasledovať čas odpočinku. Napríklad môžete po pristátí vyskočiť, pristáť a potom pozastaviť. Pretože jednou z kľúčových funkcií eliptického stroja je to, že eliminuje náraz, pri použití eliptického trenažéra nezískate túto výhodu pri budovaní kostí.

Zvýšte odolnosť

Rast kostí je stimulovaný zvýšenou a rôznou rezistenciou. Činnosti, ako je vzpieranie a funkčný silový tréning, sú vašou najlepšou voľbou pre stavbu kostí, pretože spochybňujú vaše kosti zvýšením sily v krátkych silných dávkach nasledovaných dobou odpočinku. Keď sú vaše svaly silnejšie, ťažšie ťahajú za pripojené kosti a stimulujú väčší rast. Aby bol efektívny, odpor by sa mal rovnať 60 až 80 percentám vášho jednorazového maximálneho úsilia. Malo by byť ťažké vykonať viac ako osem opakovaní za sebou. Kým eliptický tréning je zaťažujúci a používa viac svalových skupín, je ťažké získať tak veľkú odolnosť na eliptickom stroji a aktivita je nepretržitá a opakujúca sa.

Zabráňte poraneniu

Pri používaní eliptického trenažéra udržujte správny tvar, aby ste predišli zraneniu. Postavte sa, držte svoje jadro a uvoľnite si ramená a krk. Na začiatku držte stabilné rukoväte. Keď sa vaša rovnováha a koordinácia zlepšia, môžete použiť pohyblivé rukoväte. Ak ste príliš unavení na to, aby ste si udržali správnu formu, prestaňte vykonávať cvičenie, pretože v tomto okamihu spôsobíte viac škody ako úžitku. Eliptické trenažéry sa neodporúčajú ľuďom s pokročilou osteoporózou.