Športové

Pokročilé školiace a boxovacie techniky


Shadow box je dôležitá základná zručnosť pre zdokonalenie a zdokonalenie.

Ryan McVay / Phododisc / Getty Images

Box sa za nič nenazýva „Sweet Science“. Podľa správy uverejnenej spoločnosťou ESPN bol box označený za najťažší zo 60 športov zaradených olympijským výborom Spojených štátov. V telocvični sa začína príprava receptu na úspech v kruhu. Inteligentným tréningom a vedieť, kam sústrediť svoj čas a energiu, môžete naplno využiť svoj potenciál a vyhnúť sa nárastu platov v tréningu.

Rutinné školenie

Kľúčom k vypracovaniu receptu na úspech je rozumné spravovanie času. Len veľmi málo ľudí má príležitosť vyňať všetky ostatné zodpovednosti, aby sa zamerali na umenie dierovania. Rozdeľte si čas medzi silové a kondičné cvičenia, zápasenie a tréning zručností. Sila a kondicionovanie by mali byť obmedzené na dve alebo tri sedenia týždenne, zatiaľ čo zápas by sa nemal vykonávať v nasledujúcich dňoch. V ideálnom prípade by sa práca na rozvoji zručností mala uskutočňovať na každom školiteľskom stretnutí.

Reflexný tréning

Ak chcete zasiahnuť skúseného súpera a vyhnúť sa zasiahnutiu, musíte si vytvoriť reflexy špecifické pre box. Prirodzenou reflexnou reakciou na prichádzajúci úder je trhnutie, pohľad preč alebo útek. Vo svete boxu nie je žiadna z týchto možností životaschopná, preto musíte pracovať na vyškolených odpovediach. Každá reakcia na útok súpera by mala zahŕňať pult alebo obranný manéver. Tieňový sparring s kontrolovaným školiacim partnerom, sústredenie tréningu a práca na obojstrannej taške sú niektoré základné, efektívne spôsoby, ako vylepšiť svoje reflexy v boxe. Čím rýchlejšie a pokročilejšie sú vaše údery na taške s dvoma koncami, tým ťažšie bude reagovať na batožinu a narážať na ňu.

Pulty

Odraziť úder nie je ľahké. V skutočnosti je to umelecká forma. Práca s trénerom pomocou zaostrovacích rukavíc alebo zápasenia s nespolupracujúcim protivníkom sú dva z najlepších spôsobov, ako pracovať so svojimi počítadlami. V zásade existujú dva účinné spôsoby, ako zabrániť štrajku: Buď úder, keď váš súper dieruje v snahe prerušiť jeho útok, alebo sledujete stiahnutý úder svojho súpera pomocou počítadla k jeho odhalenej brade.

Rýchlosť a technika

V boxerskom ringu zabíjajú rýchlosť, čo je len jeden z dôvodov, prečo sú tieňové boxovanie, práca bez prstov a pokročilé intenzívne kôl strávené dierovaním vakov dôležité, základné súčasti každého tréningového postupu každého boxera. Keď vstúpite do ringu na zápas alebo plný kontakt, budete sa spoliehať na inštinkt. Práca na vakoch a rukaviciach bez prstov vám umožní experimentovať s rôznymi uhlami, vylepšiť techniku ​​dierovania a zvýšiť rýchlosť pomocou vyhorenia. A môžete to urobiť všetko bez toho, aby vás niekto udrel do tváre.

Zdroje (1)