Vhodnosť

Aerobický a anaeróbny tréning rýchlosti


Vaše telo produkuje energiu anaeróbne na začiatku akejkoľvek rasy.

Jupiterimages / Pixland / Getty Images

Počas cvičenia akéhokoľvek druhu potrebuje vaše telo palivo na výrobu energie potrebnej na to, aby vás udržalo v chode. Pri rýchlom tréningu prichádza táto energia vo forme zásob kyslíka a glykogénu vo vašich svaloch. Pri rýchlom tréningu využívate aeróbny aj anaeróbny systém, ale nájdením správnej rovnováhy medzi týmito dvoma látkami sa zlepší výkon vášho tela počas intenzívneho cvičenia.

Aeróbna kapacita

Primárnym zdrojom paliva pre vaše telo počas akéhokoľvek cvičenia je kyslík. Príjem kyslíka, ktorý je tiež známy ako príjem VO2, sa zvyšuje úmerne s intenzitou tréningu. Čím rýchlejšie sa pohybujete, tým viac kyslíka vaše svaly potrebujú, aby ich udržali v chode. Keď budete bežať dostatočne rýchlo, spotreba kyslíka vo vašich svaloch prekročí vašu schopnosť zásobovať ho. Keď prekročíte svoju aeróbnu kapacitu, začnete vytvárať deficit kyslíka.

Anaeróbna prahová hodnota

Vo väčšine foriem rýchlostného tréningu vrátane sprintu na trati alebo na bicykli budete produkovať energiu anaeróbne, to znamená bez kyslíka. Počas tréningu sprintu sa váš srdcový rytmus rýchlo zvyšuje a prekročíte aeróbnu kapacitu, ktorá núti vaše telo premieňať glykogén na okamžitú energiu. Z dôvodu intenzity praxe môže väčšina ľudí udržiavať anaeróbne cvičenie naraz až na tri minúty. Pre rýchlostný tréning je zvýšenie anaeróbnej vytrvalosti rozhodujúce pre zlepšenie výbušnej sily.

Rýchlosť vytrvalosti

Trvalým tréningom rýchlosti môžete zvýšiť svoj laktátový prah. Zvýšenie prahu laktátu vám umožní predĺžiť trvanie rýchlosti. Kým aeróbny tréning vám umožní zvýšiť vašu kardiovaskulárnu vytrvalosť, pre vašu rýchlosť to nebude moc. Aby ste zvýšili rýchlosť vytrvalosti, musíte si na intervalové školenie zvyknúť na spracovanie a tolerovanie nahromadenia kyseliny mliečnej.

Intervalové školenie

Podľa štúdie z roku 2007, ktorú vykonala Nórska univerzita vedy a technológie, vysokovýkonné intervalové školenie v skutočnosti zlepšuje VO2 max viac ako v miernom kardio tréningu v ustálenom stave. S týmto vedomím a vzhľadom na to, že kardiostabilný kardiostimulátor urobí len málo pre zvýšenie rýchlosti, intervalový tréning je spôsob, ako ísť na zlepšenie vašich šprintérov. Striedaním období vysokej a nízkej intenzity získate výhody anaeróbneho tréningu a umožníte telu aerobne sa zotaviť medzi sadami.