Vhodnosť

Dlhodobé účinky tréningu rezistencie na ľudské telo


Tréning dlhodobej odolnosti môže podporovať zníženie percentuálneho podielu telesného tuku.

Pixland / Pixland / Getty Images

Odporový tréning je dôležitý pre jednotlivcov všetkých vekových skupín. Aj keď je akékoľvek cvičenie odporu lepšie ako žiadne, môže byť obzvlášť výhodné držať sa programu silového tréningu po dlhšiu dobu. Zdvíhajte váhy dvakrát až trikrát týždenne, aby ste dosiahli optimálne dlhodobé prínosy pre zdravie.

Účinky na svalovú hmotu

Tréning dlhodobého odporu môže viesť k zvýšeniu veľkosti a sily svalov. V skutočnosti je chronická hypertrofia - alebo nárast veľkosti svalov, ku ktorej dochádza v dôsledku dlhodobého hmotnostného tréningu - spojená so zvýšením veľkosti svalových vlákien v priereze až o 20 až 45 percent. Tieto zvýšenia sa pripisujú zodpovedajúcim nárastom sily, poznamenáva American College of Sports Medicine. Jednotlivci, ktorí sa dlhodobo zapájajú do pravidelného tréningu odporu, môžu zvýšiť svalovú silu o 7 až 45 percent.

Účinky na kostrový systém

Tréning dlhodobej rezistencie môže mať priaznivý vplyv aj na kostrovú sústavu. Univerzita v Novom Mexiku uvádza, že tréning rezistencie zlepšuje štruktúru kostí tým, že napomáha produkcii proteínových molekúl, ktoré sa ukladajú v malom priestore medzi kostnými bunkami - a nakoniec sa mineralizujú ako kryštály fosforečnanu vápenatého na vonkajšom povrchu kosti. Pokiaľ ide o dosiahnutie týchto dlhodobých účinkov, zdá sa byť rozhodujúce vykonať špecifické typy tréningu odporu. V skutočnosti sa cvičenia, ktoré zdôrazňujú axiálnu kostru a vykonávajú sa pri jednom opakovaní maxima, zdajú byť najúčinnejšie, pokiaľ ide o zlepšenie kostrového systému.

Účinky na tukové tkanivo

Americká vysoká škola športu medicíny poznamenáva, že dlhodobé tréningy odolnosti môžu mať tiež dôležitý vplyv na tukové tkanivo. Okrem spaľovania kalórií počas cvičenia znamená nárast svalovej hmoty spojený s tréningom odporu aj to, že viac kalórií sa spaľuje v pokoji. V priebehu času to vedie k poklesu zásob telesného tuku, zatiaľ čo svalová hmota je zachovaná. Vykonávanie cvičení zameraných na odpor, ktoré sa zameriavajú na veľké svalové skupiny a zapojenie sa do cvičení s vysokou intenzitou, sa javí ako najúčinnejšie, pokiaľ ide o dlhodobé znižovanie množstva telesného tuku.

Iné dlhodobé účinky

Dôsledky dlhodobého tréningu rezistencie na ľudské telo sú početné. Univerzita v Novom Mexiku poznamenáva, že školenie o dlhodobej rezistencii sa javí ako účinné pri liečbe cholesterolu - epidemiologický výskum v skutočnosti ukazuje, že dôsledné školenie o rezistencii môže viesť k zníženiu hladín cholesterolu lipoproteínu aj nízkej hustoty spolu so zvýšením hladiny cholesterolu v krvi. hladiny cholesterolu lipoproteínu s vysokou hustotou. Zlepšená správa glukózy je tiež spojená s tréningom dlhodobého odporu, podľa American College of Sports Medicine. V kombinácii môžu tieto účinky viesť k významnému zlepšeniu zdravia srdca.