Vhodnosť

Bežíte po ľavej alebo pravej strane cesty?


Jazda proti premávke vám umožní vidieť vozidlá, ktoré sa k vám približujú.

Comstock / Comstock / Getty Images

Vyrovnávanie vašej bežeckej obuvi a smerovanie na skorý ranný beh nie je len efektívny spôsob, ako si udržať tvar, ale tiež vám pomôže vyčistiť vašu myseľ pre rušný pracovný deň dopredu. Napriek výhodám v tejto aktivite sa vystavujete riziku, ak si nie ste vedomí svojho okolia - najmä keď jazdíte v oblasti s vysokou premávkou. Výber správnej strany cesty pre vašu jazdu zvyšuje vašu šancu zostať v bezpečí.

Vždy čeliť premávke

Pri behu po kraji cesty odporúča Klub jazdcov na cestách vždy bežať proti premávke. Označenie strany, ktorú používate ako pravú alebo ľavú stranu, závisí od vášho smeru, ale kľúčom je vždy sa pohybovať v smere tak, aby prichádzajúca doprava smerovala priamo k vám. Ak jazdíte týmto spôsobom, máte možnosť sledovať približujúce sa vozidlá a rýchlo sa vzdialiť od cesty, ak vozidlo ide rýchlo alebo príliš blízko k ceste.

Bežné úvahy

Nestačí len predpokladať, že budete v bezpečí, pretože ste sa rozhodli jazdiť na správnej strane cesty. Držte sa čo najďalej od jazdného pruhu, buďte zvlášť opatrní na križovatkách a rohoch s nízkou viditeľnosťou a vždy zastavujte na rušných križovatkách a prechodoch pre chodcov. Ak prevádzkujete s partnerom alebo skupinou, neprekračujte maximálne dve osoby. Ak narazíte na oblasť s chodníkom alebo chodníkom priliehajúcim k ceste, použite túto oblasť na zvýšenie bezpečnosti.

Viditeľnosť

Zabezpečiť, aby ste boli viditeľní, keď jazdíte po boku cesty, je vždy dôležité, ale to je ešte dôležitejšie, keď jazdíte pri slabom osvetlení. Oblečte sa do odevov pomocou reflexných panelov alebo pruhov; ak taký odev nemáte, pripevnite na svoje telo reflexný pásik alebo blikajúce svetlo alebo noste baterku. Vyvarujte sa pokušeniu počúvať hudbu, pretože to môže ovplyvniť vašu schopnosť počuť blížiace sa vozidlá. Ak je to možné, namiesto cesty nájdite cestu alebo trasu, na ktorej chcete jazdiť v noci alebo skoro ráno.

Výhody pre zdravie

Ak beháte na správnej strane cesty a podniknete potrebné bezpečnostné opatrenia, beh môže byť užitočným cvičením, ktoré vám dodá rutinnú kondíciu. Táto aktivita má mnoho výhod, od budovania silných kostí až po spaľovanie kalórií až po povznesenie vašej nálady. Aeróbne cvičenia, ako napríklad beh, keď ich pravidelne vykonávate, môžu prispieť k vyššej kvalite života a dokonca zvýšiť vašu očakávanú dĺžku života.