Vhodnosť

Nastavenia na rotopedoch


Pred jazdou upravte nastavenie rotopedu.

Jupiterimages / Pixland / Getty Images

Aby ste mohli bezpečne a efektívne jazdiť na rotopede, je potrebné správne upraviť nastavenia stroja. Na rotopede sú rôzne nastavenia, ktoré ovplyvňujú výšku sedadla, rýchlosť a odpor. Osobné úpravy týchto nastavení vám poskytnú pohodlnejšiu jazdu a znížia riziko zranenia a zároveň maximalizujú výhody pre zdravie, ktoré ponúka rotoped.

Upravte svoje sedadlo

Pri vzpriamenom bicykli stojte vedľa bicykla a nastavte sedadlo tak, aby bolo vo vodorovnej polohe s hornou časťou bedrovej kosti. Po sedení postavte nohy na pedále av prípade potreby upravte popruhy pedálov. Vaše nohy by mali udržiavať mierny ohyb približne 20 stupňov na spodnej časti pedálu. Nastavte riadidlá tak, aby sa zhodovali s výškou sedadla. Posuňte sedadlo dopredu alebo dozadu tak, aby bol kolenný kĺb prednej nohy zarovnaný so stredom pedálu.

Na ležiacom bicykli sa dá sedadlo nastaviť do horizontálnej úrovne alebo sa dá umiestniť v uhle približne 45 stupňov. Keď je vaša noha na spodnej časti pedálového zdvihu, kolená by sa mali ohýbať približne v uhle 10 až 15 stupňov a keď vaša noha dosiahne vrchol pedálového zdvihu, vaše kolená by mali byť na úrovni alebo nad úrovňou bedra.

Urýchlite to

Úroveň rýchlosti môžete nastaviť na elektronickej konzole cvičebného bicykla. Podrobnosti nájdete v príručke vlastníka. Bežným meraním rýchlosti bicykla sú otáčky za minútu (RPM). Zatiaľ čo začiatočník môže nastaviť rýchlosť na 60 ot / min, pre najúčinnejšie cvičenie je optimálna kadencia pre priemerného jazdca od 80 do 100 ot / min. Počas celého tréningu nešliapajte rovnakou rýchlosťou. Zmiešajte ju jazdou pri nižšej rýchlosti 50 až 70 ot./min, aby ste si vybudili silu svalov dolných končatín.

Roztočte odpor

Úrovne odporu sa líšia v modeloch rotopedov, ale ako všeobecné pravidlo platí, že sú nastavené nízke, stredné a vysoké odpory. Zvýšenie sklonu napodobňuje náročnejšiu jazdu do kopca. Postupne zvyšujte úroveň odporu cvičenia v priebehu času s rastúcou vytrvalosťou a posilňovaním svalov. Účinným režimom spaľovania tukov je začlenenie intervalov striedaním nízkeho alebo stredného odporu s krátkymi obdobiami jazdy na najvyššej možnej úrovni odporu.

Monitorujte svoje úsilie

Monitory srdcovej frekvencie sú zabudované do niektorých cvičebných bicyklov a môžu vás upozorniť, keď spadnete mimo cieľovú zónu. Verzia hrudného popruhu je presnejšia ako verzia rukoväte. Na dosiahnutie maximálneho zdravotného prínosu z cvičenia na bicykli udržujte svoj srdcový rytmus v rozmedzí 50 až 85 percent svojej maximálnej srdcovej frekvencie počas cvičenia. Na výpočet maximálnej srdcovej frekvencie použite vzorec 220 mínus váš vek.

Medzi ďalšie nastavenia môže patriť zariadenie na spaľovanie kalórií a možnosti zábavy, ako napríklad prehrávač MP3, obrazovka videa alebo herná konzola. Riaďte sa pokynmi výrobcu cvičebného bicykla alebo požiadajte personál telocvične o úpravu nastavení týchto funkcií.


Pozri si video: Rotopedy a cyklotrenažéry inSPORTline - kardio trénink (Október 2021).