Vhodnosť

Cvičenie plávania pre konkurenčných pokročilých plavcov


Pokročilí plavci zvyčajne robia intervalový tréning počas hlavnej časti tréningu.

Comstock / Stockbyte / Getty Images

Pokročilí plavci robia starostlivo štruktúrované tréningy, ktoré môžu obsahovať také odlišné prvky, ako je zahrievanie; cvičenia na plávanie zamerané na zlepšenie formy a efektívnosti; hlavná časť nazývaná súprava, ktorá často obsahuje sériu tvrdých plávaní; a ochladzovacie plávanie. Čas, ktorý pokročilý plavec strávi na každom prvku, závisí od toho, ako dlho majú na svoje tréningy a aké sú ich celkové ciele pre dané stretnutie.

Intervalový tréning

Pokročilí pretekári zriedka plávajú nepretržitými kolmi miernou rýchlosťou. Namiesto toho využívajú sady, ktoré obsahujú vopred určený počet opakovaní určitej vzdialenosti. Napríklad ich súprava môže obsahovať osem 50-yardových plávajúcich alebo troch 400-yardových plávajúcich. Tieto opakovania sa vykonávajú v intervaloch, čo je časové obdobie od začiatku jedného opakovania do začiatku nasledujúceho. Napríklad opakovanie 100 yardov sa môže vykonávať v dvojminútovom intervale, čo znamená, že ak plávate 100 yardov za 1 minútu 30 sekúnd, budete mať 30 sekúnd pred tým, ako budete musieť začať ďalší interval.

Rýchlo a veľmi rýchlo

Zdokonalené tréningy využívajú rôzne rýchlosti, intervaly a opakovania, aby sa zachovalo zaujímavé plávanie a aby sa zvýšila rýchlosť a vytrvalosť plavcov. Napríklad plavec, ktorý dúfa, že zlepší svoju rýchlosť šprintu, môže vykonať sériu veľmi krátkych opakovaní, od 12,5 do 25 metrov, pri vysokej rýchlosti, ale s dlhým intervalom. Plavci, ktorí sa snažia zlepšiť svoju schopnosť udržiavať rýchle tempo na veľkú vzdialenosť, môžu robiť veľké množstvo opakovaní 100 alebo viac yardov s veľmi krátkym odpočinkom.

Zmena tempa

Niektoré pokročilé tréningy vyžadujú, aby plavci zmenili tempo v sade. Napríklad od pokročilých plavcov sa môže požadovať, aby plávali dva ľahké 100-yardové plávanie v dvojminútovom intervale, po ktorom nasleduje tvrdé alebo rýchle 100-yardové plávanie. Ľahké plávanie odstraňuje kyselinu mliečnu, ktorá sa hromadí v ich svaloch počas tvrdého plávania. Plavci často postupne znižujú počet ľahkých plávaní, zatiaľ čo zvyšujú počet tvrdých plávaní, kým sa všetky opakovania nezačnú plávať rýchlym tempom, čím sa zvyšuje ich schopnosť plávať rýchlym tempom na väčšiu vzdialenosť.

Zostupne sa opakuje

Podľa trénera plávania, Sary McLarty, medzi bežné výrazy používané pre rôzne rýchlosti plávania patrí „tempo tempa“, čo znamená plávanie tak rýchlo, ako je to možné; • ktorý popisuje svižné tempo, ktoré však môžete udržiavať po dlhú dobu, a • objav, ktorý je ľahké plávanie, ktoré vás nenechá bez dychu. každý sa opakuje v sade, čo znamená, že sa snažia zakaždým ísť trochu rýchlejšie.

Potrebný čas

Dĺžka pokročilých plaveckých tréningov sa líši. Hodinová relácia zvyčajne trvá 3 000 až 3 500 yardov a zvyšuje sa úmerne pri dlhších reláciách. Zahrievania sú zvyčajne 500 až 600 yardov na 3 000 yardových cvičeniach a súprava vŕtačiek, ktorá spočíva v tom, že plavci pracujú na svojej technike plávaním s jednou rukou alebo na rôznych pozíciách, ktoré im umožňujú zdôrazniť určité prospešné pohyby, zvyčajne sleduje warm-up. Hlavná sada je zvyčajne 1 000 až 1 500 yardov. Ochladenie môže byť také dlhé ako zahrievanie. Počas tejto fázy je cieľom znížiť srdcový rytmus a napnúť svaly.