Vhodnosť

Typické výsledky z tréningu Biceps


Zahrnutie bicepsov počas tréningu podporuje zvýšenie sily a svalovej hmoty.

BananaStock / BananaStock / Getty Images

Cvičenia zamerané na biceps sú dôležitou súčasťou každého cvičebného programu. Vedieť, čo od cvičenia biceps očakávať, však môže byť niekedy výzvou. Ak do cvičebného cvičenia začleňujete cvičenia bicepsu, mali by ste vidieť zvýšenie sily bicepsu a väčšiu veľkosť svalov. Typické výsledky pre tých, ktorí pravidelne cvičia svoje bicepsy, sú oneskorená bolesť svalov a všeobecná strata hmotnosti.

Zisky

Podľa American College of Sports Medicine je zvýšenie sily bicepsového svalu jedným z najtypickejších výsledkov očakávaných od tréningov bicepsu. K tomuto nárastu sily prispieva množstvo faktorov - vrátane zvýšenia náboru svalových vlákien, zlepšenej koordinácie a rýchlejšieho kódovania podľa výskumu sily a kondicionovania. Predĺženie fascikulov môže tiež viesť k podstatným silným ziskom, uvádza štúdia z roku 2003 publikovaná v publikácii „Medicína a veda v športovej vede“. Pamätajte, že zvýšenie sily bicepsu je tiež ovplyvnené rozsahom pohybu a rýchlosti, pri ktorej dochádza k tréningu odporu.

Väčšia veľkosť svalov

Zacielenie na biceps počas tréningu vedie k väčšej veľkosti svalov. Podľa vedcov z University of New Mexico je tradične zväčšovanie svalov dôsledkom zvyšovania svalovej hmoty a prierezu. Keď sú svalové bunky poškodené - čo sa vyskytuje počas tréningu odporu - telo reaguje stimuláciou produkcie a ukladania jedinečného typu svalových buniek nazývaných satelitné bunky. Keď sa tieto bunky viažu na existujúce svalové vlákno, podporujú zvýšenie počtu a veľkosti existujúcich kontraktilných proteínov, čo vedie k významnému zvýšeniu veľkosti svalov. Aj keď tento fyzický proces platí pre všetky tréningy, zameranie na bicepsy je často rýchlejšie viditeľné kvôli ich umiestneniu na prednej časti ramena.

Rastúca bolesť

Pri zacieľovaní na biceps počas cvičenia - najmä na cvičeniach zameraných na odpor - pravdepodobne zaznamenáte oneskorenú bolesť svalov v oblasti bicepsov. DOMS sa vyskytuje v dôsledku poškodenia svalových vlákien, na ktoré je počas tréningu zameraný. Vo väčšine prípadov začnete DOMS zažiť do 12 až 24 hodín od zapojenia sa do tréningov zameraných na odpor, ktoré sa zameriavajú na bicepsy. Väčšina bolesti spojenej s DOMS sa zmierni do 72 hodín po cvičení. Ak chcete spravovať DOMS v oblasti bicepsov, vykonajte úseky, ktoré sú zamerané na túto svalovú skupinu, napríklad úsek sediacich ohýbaných kolien bicepsu alebo sa držte pri dverách s pažou dole bokom a tlačte dopredu. DOMS sa môže v bicepse rýchlejšie uvoľňovať kvôli činnosti, ktorú prežívajú pri vašej každodennej činnosti.

Strata váhy

Časom môžu bicepsové cvičenia tiež prispievať k chudnutiu, poznamenáva ACSM, najmä ak sú cvičenia súčasťou celkového cvičenia a plánu zdravého stravovania. K tomuto úbytku hmotnosti dochádza v dôsledku zvýšenej svalovej hmoty - ktorá spaľuje kalórie aj v pokoji. Americká vysoká škola športovej medicíny uvádza, že ak zvýšite svoju svalovú hmotu, stimulujete tiež zvýšenie metabolizmu. Ak sa váš príjem kalórií nezmení, výsledkom bude zreteľné zníženie telesnej hmotnosti v priebehu času. Pretože nie je možné špecificky zamerať na chudnutie, pri pravidelných tréningoch bicepsu sa chudý sval odhalí, keď vaše telo celkovo stráca tuk.